Keď sa pozrieme do svojho vnútra, nájdeme v sebe najrôznejše úrovne nášho života, ktoré sa v imaginácii väčšinou prejavujú ako nejaké zviera, vyjadrujúce určitý charakteristický aspekt nás samých.  A my sa potom cez proces aktívnej imaginácie snažíme objaviť, ako tieto aspekty ovplyvňujú a formujú náš život. Prostredníctvom tejto vnútornej práce vznikne totem našich vnútorných zvierat, ktoré sú veľmi živé a komunikatívne. Rozprávajú sa s nami nielen prostredníctvom slov, ale aj tým, ako vyzerajú, v akom sú stave, alebo čo sa s nimi deje.

A prečo je s nimi potrebné komunikovať? „Je treba, aby sme vyživovali a liečili svoj vnútorný priestor a brali ohľad na svoje zranené časti. Naše vnútorné totemové zvieratá nielen vedia, čo je v nás potrebné zahojiť, ale tiež chápu, čo je pre liečenie potrebné urobiť.

Často dovolíme, aby niektoré situácie nášho života boli označené ako negatívne, vyčerpávajúce či problematické. Ale ak sa nám podarí dostať sa do kontaktu s jadrom živosti v týchto situáciách, jasne si uvedomíme, že jadro živosti je vždy pozitívne. 

Na tomto seminári budeme skúmať osobné aj spoločné situácie, budeme sa zameriavať na slová, akými ich označujeme a potom sa prostredníctvom hlbinnej imaginácie spojíme s jadrom živosti a necháme sa unášať silou pozitívnej sily.

Hlboká Imaginácia je jedným z najmocnejších nástrojov , ktoré nám pomáhajú posunúť sa bližšie k našej Celistvosti. Táto imaginácia má svoju vlastnú  živosť, vlastný smer, svoju vlastnú múdrosť. Nedokážeme mať nad ňou kontrolu, dokážeme s ňou ale komunikovať a vytvoriť si s ňou vzťah. A ak s ňou nadviažeme priateľstvo, môže nám pomôcť dostať sa bližšie k našej Celistvosti a plne prežívanej Živosti.

Lektor

Eligio Stephen Gallegos, Ph.D. – Narodil sa a vyrastal v Novom Mexiku. Jeho korene  siahajú do Írska aj k pôvodným Indiánom. Po štúdiu na amerických univerzitách získal doktorát z psychológie a niekoľko rokov pôsobil na katedre psychológie na Mercer University v štáte Georgia.  Už 30 rokov sprevádza ľudí procesom vnútorného sebaobjavovania. Niekoľko rokov viedol ľudí pri hľadaní vízie (tzv. Vision Quest). Objavil Proces osobného totemu (Personal Totem Pole Process) a v súčasnoti vedie na rôznych miestech sveta workshopy pre verejnosť, výcvyky pre terapeutov, umelcov či učiteľov. 

Je jedným z najprednejších svetových odborníkov na Hlbinnú Imagináciu. Je čestným riaditeľom Medzinárodného Inštitútu  pre Výskum Vizualizácie (International Institute for Visualization Research) a čestným členom Dánskej Spoločnosti Klinickej Hypnózy a Dánskej Spoločnosti pre Výskum Psychiky (Danish Society for Clinical Hypnosis and the Danish Society for Psychic Research). Je autorom niekoľkých kníh a odborných článkov. Jedna jeho kniha- Osobný Totem- bola preložená do českého jazyka.

Cena

Pri prihlásení do 15.04.

165 € (cena zahŕňa lektorné, ubytovanie, stravu od piatka večere do nedele obeda)

Pri prihlásení do 27.04.

180 € (cena zahŕňa lektorné, ubytovanie, stravu od piatka večere do nedele obeda )

Bližšie informácie a prihlášky

Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku. Preklad do slovenčiny bude zabezpečený. Počet účastníkov na seminári je obmedzený, preto sa v prípade záujmu registrujte včas.

V prípade záujmu o seminár, alebo bližšie informácie prosím píšte na zuzana.labasova@gmail.com, alebo telefonujte na 0905954878

Prihlásenie je potrebné potvrdiť zaplatením zálohy vo výške 80 eur na účet 2913826527/1100. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.