Intenzívny seminár určený pre tých, ktorí potrebujú prejsť hlbšou očistou cez ceremóniu Pavúčí tanec, chcú sa otvoriť vnútornej pravde a prehĺbiť sa v meditácii.
Seminár vychádza z prístupu kedy sa nesnažíme niečo dosiahnuť, ale kedy postupne očisťujeme to, čo prekrýva našu skutočnú podstatu, ktorou už sme, aby mohla žiariť.
Pochopením a prijatím zákonitostí tejto existencie a vlastnej zodpovednosti za náš život sa viac uvoľňujeme a sme ochotní púšťať jednu ilúziu za druhou - to, čo sme si "mysleli že sme".
Budeme rozvíjať uvoľnenosť, zároveň disciplínu, zdravý postoj a náhľad na duchovno, zdravý súcit.
Chápať emócie a učiť sa s nimi pracovať. Rozpoznávať sklony, ktoré vytvárajú utrpenie v živote a učiť sa ich nenasledovať, prekročiť.
Všetko budeme prepájať s každodenným životom, aby sme mohli po návrate domov účinne a uvoľnene integrovať pochopenia.

Očistná ceremónia Pavúčí tanec - pomáha očiste a liečeniu prostredníctvom pohybu, spevu a hudby. Očista a liečenie prebieha na fyzickej, mentálnej, emocionálnej, duchovnej úrovni. Rozvíja tiež kapacitu súcitu.
Proces prebieha v kruhu. Každý jednotlivo postupne vstupuje do stredu kruhu, do katarzie, v ktorom púšťa kontrolu. Deje sa to za podpory sprievodkyne a kruhu ľudí, ktorí spoločne tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú proces človeka v strede.
V rovine očisty je zámerom očistiť sa z jedov minulosti (traumy, šoky), ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo uvoľniť a ktoré naďalej otravujú telo, myseľ, reč, srdce a podmieňujú náš život, vzťahy, prácu, vnútorný mier a uvoľnenie. Pomáha uvoľniť bloky, potlačené emócie, odpustiť, pustiť zo seba to, čo už nepotrebujeme úmerne tomu, ako sme pripravení a otvorení to pustiť. S pochopením, že táto očista nie je len jednorázovou záležitosťou určitej techniky, ale že sa deje neustále v živote a tak sa učíme uvoľniť sa do nej.
V rovine rozvíjania súcitu, plnou účasťou a spolupatričnosťou v kruhu podporujeme toho, kto prechádza očistou, čo nám pomáha vystúpiť zo sebestrednosti, rozvíjať súcit a bezpodmienečnú službu a pomoc druhým.

Pri praktikovaní meditácie v sede sa budeme opierať o buddhistické techniky, ktoré nám pomôžu rozvíjať bdelosť a stabilitu so zámerom podporiť proces očisty, rozvinúť múdrosť a schopnosť žiť vedome a zdravo v každodennosti.

Poplatok:
55,- € ( v tejto sume je ubytovanie, vegetariánska strava od piatka večere do nedele obeda, organizačný poplatok).
V poplatku nie je zahrnuté ocenenie sprevádzania. Za vedenie semináru a podporu pri očiste budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú prácu, je odporúčaná výšku daru: 70 €. Je to odporúčaná suma - je teda možné prispieť aj menej, ak vám to vaša finančná situácia nedovoľuje, ale môžete prispieť aj viac, ak budete cítiť, že chcete rozvinúť štedrosť.

Procesom vás budú sprevádzať
Katarína Levhart Miesler - Zdieľam svoju cestu a skúsenosti s vnútornou prácou, ktorou som doposiaľ prešla. V práci s ľuďmi sa snažím o vyvážený prístup, účinne kombinujúci meditáciu, očistu a liečenie, rozvíjanie správneho pochopenia, múdrosti, otvoreného srca a súcitu, ktoré spoločne vedú k zdravému každodennému životu. Tým môže náš život nabrať hlbší zmysel a byť prospešný pre iných. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2014 a vediem semináre od roku 2004.
Roman Miesler - jpraktikujem meditáciu od roku 1991. Moja súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského budhizmu. Kladiem dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a vediem pravidelné meditačné semináre od roku 2003.

Bližšie informácie a prihlášky: centrum.long@gmail.com, 0908489933
Počet miest je limitovaný na 12.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.