Na kurze sa budeme venovať tvorbe rituálov poslednej rozlúčky podľa princípov prírodného pohrebníctva. Dozviete sa ako zmysluplne zapojiť pozostalých do príprav a priebehu obradu tak, aby sa pre nich stal liečivou a posilňujúcou súčasťou cesty zármutkom. Zameriame sa na praktické aspekty organizácie pohrebu i psychoterapeutické aspekty sprevádzania pozostalých. Venovať sa budeme tiež tomu, ako sprevádzať deti pri stretnutiach so smrťou (pri strate domáceho zvieratka, člena rodiny či kamaráta).

Kurz je vhodný ako pre ľudí pracujúcich s pozostalými (poradcovia pre pozostalých, obradníci, psychoterapeuti ai.), tak pre kohokoľvek, kto chce v sebe rozvinúť schopnosť byť druhým nablízku v čase zármutku.

Lektorky

Blanka Dobešová, Monika Suchánska a Alžběta Slavík Živá - tvoria ekofunebrácke trio Ke kořenům a rozvíjajú v Českej republike prírodné pohrebníctvo, ktoré v sebe spája šetrnosť k prírode s citlivým prístupom k ľuďom.

Sprevádzajú pozostalých pri organizácii osobitých posledných rozlúčení. Tie sa často odohrávajú aj na menej tradičných miestach, v kaviarni, na lodi či na brehu rieky.

Založili prvý český prírodný cintorín Les vzpomínek v Prahe, kde sa obrady odohrávajú priamo pod korunami stromov a popol zosnulých je ukladaný k ich koreňom.

Všetky tri majú za sebou kurz Poradenství pro pozůstalé PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkovej Ph.D.

V lete prijala ich pozvanie do Českej republiky najznámejšia austrálska sprievodkyňa umierajúcich a pozostalých, Zenith Virago, ktorá v Prahe viedla dva kurzy, kde zdieľala svoje skúsenosti z viac než 25 ročného pôsobenia v prírodnom pohrebníctve.

Tento kurz prepája tieto vzácne skúsenosti so skúsenosťami lektoriek z českého a slovenského  postredia.

Cena

110 eur (v cene je ubytovanie, vegetariánska strava a program)

Bližšie informácie a prihlášky

Monika Suchánska: moni.suchanska@gmail.com, +421908060259 alebo české +420774599256 

www.kekorenum.cz, www.lesvzpominek.cz

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.