Máte obavy z konfliktov?

Strácate reč a pôdu pod nohami, keď ide „do tuhého“?

Ste ten dobrý, príjemný, starostlivý partner, rodič, zamestnanec a zároveň viete, že čosi vo vás stráda?

Hľadáte v živote viac porozumenia s inými a aj sami so sebou?

Potom je tento kurz práve pre vás. Kurz obsahuje interaktívne cvičenia a aktivity, priestor na otázky a  zdieľanie, praktický nácvik postupov Nenásilnej komunikácie a odborné vstupy na tieto témy:

  • pochopiť svoje potreby a hodnoty a ich vplyv na správanie a komunikáciu
  • vyjadrovať svoje požiadavky, názory, predstavy a ciele jasne a úprimne ale bez obviňovania
  • zvládať zložité situácie efektívne a v priateľskej atmosfére
  • naučiť sa prijať „ťažké“ vyjadrenia od druhých, bez ohrozenia svojej sebaúcty alebo vzťahu s druhou osobou
  • zvládať zložité emócie – svoje aj druhých
  • zabrániť a predchádzať vznikaniu konfliktov a problémov
  • počúvať a počuť, čo hovoria druhí
  • zvýšiť empatiu a vnútorné zdroje v komunikácii
  • poskytovať konštruktívnu a motivujúcu spätnú väzbu
  • naučiť sa povedať „nie“ jasne bez urazenia druhej osoby a mnohé ďalšie...

Lektor

Ing. Peter Kukliš - momentálne jediný certifikovaný tréner Nenásilnej komunikácie (www.cnvc.org) na Slovensku a v Čechách. Je tiež certifikovaný tréner Focusingu (www.focusing.org) a líder Jógy smiechu. Peter vyštudoval Financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, študoval aj na Wirtschaftsuniversitaet vo Viedni a Manchester Metropolitan University. Riadil marketingový tím IT firmy v indickom Pune, kde jeden a pol roka žil. Takmer deväť rokov žil a pracoval v anglickom Cambridge. Tam ho priviedla túžba spoznať a praktizovať Budhizmus – v rámci hnutia Triratna. Žil v budhistickej komunite a šesť rokov pracoval v predaji a manažmente predaja vo „fair- trade“ obchodnej spoločnosti Windhorse, ktorá aplikuje princípy Budhizmu. Od roku 2010 pôsobí ako associate konzultant, lektor a kouč v Life at Work, Ltd. V roku 2012 sa vrátil domov na Slovensko. Učí komunikáciu, emocionálnu inteligenciu a rezilienciu vo firemných a neziskových kontextoch a aj v kurzoch pre verejnosť. www.lifeatwork.sk?

Cena

105 eur (cena zahŕňa stravu, ubytovanie, program a materiály).

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na: h.longauerova@gmail.com.
Na tomto e-maile a čísle 0918 949 539 získate aj bližšie informácie.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.