Nenásilná komunikácia je prístup ku komunikácii a emocionálnej inteligencii, ktorý už dekády po celom svete buduje mosty medzi ľuďmi na pracoviskách, školách a aj v domácnostiach. Nenásilná komunikácia spája maximálnu miera úprimnosti s maximom empatie, zvyšuje šancu, že druhí nám porozumejú a ochotne vyhovejú a že mi porozumieme lepšie druhým.

Prečo prísť a čo vás bude čakať... 

Zábavnou interaktívnou formou, v príjemnej atmosfére máte možnosť zdokonaliť sa v komunikácii, empatii a úprimnom sebavyjadrení.

Budete sa môcť učiť:

  • Ako sa vyjadrovať jasne, úprimne, bez obviňovania a kritiky
  • Prehlbovať empatiu a porozumenie seba a druhých
  • Ako počúvať a počuť, čo hovoria druhí
  • Zvládať zložité medziľudské situácie efektívne a v priateľskej atmosfére
  • Prijať „ťažké“ vyjadrenia od druhých, bez ohrozenia svojej sebaúcty alebo vzťahu s druhou osobou
  • Povedať „nie“ jasne, bez urazenia druhej osoby
  • Zvládať zložité emócie – svoje aj druhých
  • Ako predchádzať a zabrániť vzniku konfliktov a problémov
  • Komunikovať a žiť s rešpektom k sebe a k druhým
  • Ako inšpirovať k ochotnej a radostnej spolupráci

 

Lektor

Ing. Peter Kukliš - certifikovaný tréner Nenásilnej komunikácie (www.cnvc.org) na Slovensku a v Čechách. Je tiež certifikovaný tréner Focusingu (www.focusing.org) a líder Jógy smiechu. Peter vyštudoval Financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, študoval aj na Wirtschaftsuniversitaet vo Viedni a Manchester Metropolitan University. Riadil marketingový tím IT firmy v indickom Pune, kde jeden a pol roka žil. Takmer deväť rokov žil a pracoval v anglickom Cambridge. Tam ho priviedla túžba spoznať a praktizovať Budhizmus – v rámci hnutia Triratna. Žil v budhistickej komunite a šesť rokov pracoval v predaji a manažmente predaja vo „fair- trade“ obchodnej spoločnosti Windhorse, ktorá aplikuje princípy Budhizmu. Od roku 2010 pôsobí ako associate konzultant, lektor a kouč v Life at Work, Ltd. V roku 2012 sa vrátil domov na Slovensko. Učí komunikáciu, emocionálnu inteligenciu a rezilienciu vo firemných a neziskových kontextoch a aj v kurzoch pre verejnosť. Viac na: www.lifeatwork.sk

Bližšie informácie a prihlášky

Prihlasujte sa zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na:h.longauerova@gmail.com.
Na tomto e-maile a čísle 0918 949 539 získate aj bližšie informácie.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.