Intenzívny seminár v termíne 22. - 25.2. pod vedením Kataríny Levhart a Romana Mieslerových ponúka priestor na prehĺbenie vnútorného mieru, na odpustenie a zmierenie sa s minulosťou, so sebou, s druhými, čo rozširuje kapacitu spočívať v prítomnosti. Budete sa učiť ako prestať podporovať utrpenie, a ako rozvíjať pokoj, jednoduchosť a lásku, ktorá je esenciou života. Môžete prejsť očistou a liečením cez ceremóniu s hudbou a tancom Pavúči tanec, Cesta za svetlom. Bude tiež priestor pre meditáciu bdelosti a spočívanie v prítomnosti a sebapoznávacie techniky. Podporte svoju schopnosť žiť tento drahocenný život v pravde, radosti a mieri. Nech má prospech aj pre druhých, aby ste boli schopní prejaviť vaše talenty a dary pre dobro.

Seminár obsahuje:

  • Odblokovanie, očistu a liečenie na fyzickej, emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovni cez ceremónie s tancom a hudbou: „Pavúči tanec“ a „Cesta za svetlom“.
  • Psychologickú prácu pre hlbšie pochopenie seba, zvedomenie a liečenie zranení z minulosti, ktoré podmieňujú náš súčasný život, aby sme mohli žiť čistú prítomnosť a tak zasievali pozitívne semená našej budúcnosti.
  • Meditácia bdelosti, spočívania v skutočnej podstate, spojenie so srdcommeditácia v prírode.
  • Obnovenie životnej energie, práca so živlami
  • Posilnenie cností srdca: viery, dôvery, prijatia, vďačnosti, vôle, správneho zámeru, schopnosti odpúšťať, súcitu, pochopenia, múdrosti, vnútorného bojovníka...
  • Rozpoznanie talentov, darov, prijatie seba tu na Zemi
  • Zdieľanie v kruhu spoločne naladených ľudí

Viac o očistnej ceremónii: Pavúči tanec - prebieha v kruhu so zámerom očistiť sa z jedov, ktoré otravujú telo, myseľ, reč a srdce. Často krát si ani neuvedomujeme ako sme zanesení zbytočnosťami nielen na úrovni tela, ale aj energeticky, v mysli, na srdci...a že je možné očistiť sa tak, ako keď sa vyprázdňujeme, keď sme zjedli niečo škodlivé. Ceremónia prebieha tak, že každý postupne vstupuje do stredu kruhu, do katarzie, ktorá spúšťa očistu a liečenie. Deje sa to za podpory kruhu ľudí, ktorí tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú človeka v strede a za podpory spievodkyne, ktorá pomáha v očiste. Môžete uvoľniť bloky, potláčané emócie, odpustiť, pustiť zo seba to, čo už nepotrebujete úmerne tomu, ako veríte a ste pripravení a otvorení to pustiť. Ako sa postupne ľudia v kruhu očisťujú/liečia, sila kruhu vzrastá a prináša vzájomnú prepojenosť, podporu, jednotu, lásku, uvoľnenosť, mier, svetlo.

Viac o tanečnej ceremónii Cesta za Svetlom - ide o individuálnu vnútornú cestu so zaviazanými očami, kde sa prostredníctvom spontánneho tanca, neprerušovaného prúdu hudby, ohnivého dychu a s jasným zámerom vydávate za svetlom a pravdou. Každý ide sám za seba, ale zároveň cítite podporu skupiny. Tým, že strácate vonkajší zrak, pozornosť sa viac obracia do vnútra, k telu, k pocitom, emóciám, k vnútornému svetlu, vedeniu, intuícii , čím sa viac darí uvidieť z nadhľadu, v čom nemáte jasno, uvoľniť sa do prítomnosti, uvoľniť potlačené emócie, liečiť zranenia a spájať sa s cnosťami srdca.

Seminár je vhodný pre všetkých bez rozdielu veku a pohlavia, duchovnú cestu, pohybové schopnosti.

Lektori

Katarína Levhart Miesler -  s ľuďmi pracujem od roku 2004, zdieľam seba a svoju cestu. Všetko čo som sa  doposiaľ naučila a stále učím. Ponúkam podporu, inšpiráciu a pomoc pri poznávaní seba, liečení a očiste. Zdieľam mapu svojej vlastnej cesty k srdcu, prijatiu seba. K pravde, láske, mieru, svetlu....k Bohu. Je to zemitá a jednoduchá cesta ľudskosti, cesta Človeka. Byť nohami na Zemi a vedomím sa otvoriť nekonečnu. Napĺňať skutočné poslanie na tejto Zemi, používať svoje dary, aby mal život zmysel a bol prospešný aj pre ostatných. Pracujem hlavne s tancom, meditáciou, sebapoznávacími technikami. Pracujem tiež vo Vzdelávacom centre Zaježová a sprevádzam ľudí ústraním v tme v Zaježovej. Viac nájdete: www.taneczivota.blogspot.com 

 Roman Miesler - moja 27 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vediem kladiem, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Momentálne tiež vediem Vzdelávacie centrum a sprevádzam ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Sme manželia a spolu 10 rokov. Na spoločnej ceste nachádzame hlboký význam vzťahu, partnerstva, priateľstva, duchovného spolupútničenia, rodiny a spolupráce pre prospech druhých. Je to radostná cesta, kde sa učíme byť v harmónii v mužsko-ženskom pricnípe a vzájomným zrkadlom ozdravovať v nás, čo ešte bráni zdravému a laskyplnému vzťahu.

Cena

97 eur (v poplatku je ubytovanie, strava, organizácia). Nie je v ňom zahrnuté sprevádzanie.

Lektorom za sprevádzanie počas celého času, špecifickú očistu v pavúčom tanci budete môcť prispieť na mieste anonymne do pokladničky. Odporúčaná hodnotu daru je 70 eur. Znamená to, že kto je v takej situácii, že momentálne nemôže toľko prispieť, tak môže dať menej, a kto bude cítiť, že to malo pre neho vyššiu hodnotu, môže prispieť viac. Dávame takto možnosť rozvíjať štedrosť a nacítiť si hodnotu toho, čo dostanete. Tiež je to možnosť, aby mohli prísť aj tí, ktorí to potrebujú, ale sú v ťažšej finančnej situácii..

Bližšie informácie a prihlášky  

katarinalevhart@gmail.com,  0917 517 267

Foto:

@Photo by Scott Ruzzene on Unsplash

@Soňa Sadloňová

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.