Seminár prebieha intenzívne. Ocenia ho predovšetkým tí, ktorých oslovuje práca s mysľou a vedomím a  chcú sa v tom prehĺbiť.

Na seminári budeme prostredníctvom meditácie rozvíjať štyri vznešené vlastnosti – milujúcu láskavosť, súcit, radosť a vyrovnanosť, ktoré sú základom buddhistickej etiky. Rozpúšťajú nenávisť, smútok, súťaživosť, sebe-strednosť a rozvíjajú vnútorný kľud, spokojnosť, dobrosrdečnosť a pocit spolupatričnosti s ostatnými. Na najhlbšej úrovni vedú k poznaniu seba samého.

Nech sú všetky bytosti šťastné a nech majú príčiny šťastia.

Nech sú všetky bytosti oslobodené od utrpenia a príčin utrpenia.

Nech sú všetky bytosti naplnené šťastím a sú oslobodené od utrpenia.

Nech spočívajú v nezmernej rovnosti, za obmedzeniami pripútanosti a odporu.

Bhante bude tento rok pokračovať vo výklade Samdhinirmocana suty - 7.kapitoly , ktorá sa zaoberá absolútnou pravdou, tzv. ôsmymi vedomiami, charakteristikou javov, meditáciou a cestou boddhisatvy. Tiež budeme maž spoločné recitácie najdôležitejších buddhistických sut.

Na seminári sa praktikuje mlčanie a podáva jednoduchá vegetariánska strava. 
 

Lektor

Bhante Dhammadipa – celosvetovo známy budhistický učiteľ, ktorý sa vyznačuje jemným a uvoľneným prístupom. Učí, že znalosť budhistickej cesty by sa mala uplatňovať v praktickom živote a overovať predovšetkým bezprostrednou skúsenosťou.  Jeho učenie vychádza z klasického theravádového budhizmu aj mahajány. Viac na: www.dhammadipa.cz 

„Ctihodný Dhammadípa je ako klenot.“  Čhökji Ňima Rinpočhe

Cena

203 € (ubytovanie, vegetariánska strava na 8 dní, organizácia). V cene nie je zahrnuté lektorné. Príspevok za vedenie semináru pre učiteľa budete môcť prispieť na mieste vo forme daru.

Bližšie infomácie a prihlášky 

Pre prihlásenie je potrebné zaslať meno, adresu, telefón a mail na adresu: miesler@zivica.sk , 0918 301 664. Miesto je rezervované až po zaplatení zálohy. Informácie o platení zálohy dostanete po prihlásení.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.