Pozývame vás do Vzdelávacieho centra Zaježová na seminár so zámerom očistiť srdce, aby mohlo hlbšie žiariť láskou. Toto stretnutie ponúka priestor pre hlbšie poznanie seba prostredníctvom ceremónií s tancom a hudbou, psychologickej práce, meditácií a iných prostriedkov, aby ste mohli žiť radostný a zmysluplný život v Láske.

Život na tejto Zemi je pre nás školou, kde sa učíme skutočne milovať – milovať Mystérium Života, seba, druhých a v tejto láske sa zjednotiť - so sebou, ostatnými, svetom a Bohom. Láska je to, čo spája, presvetľuje, čo prináša mier, odpustenie, vďačnosť, súcit, radosť a zdravie. Je nežná, úprimná, citlivá, pokojná, odvážna, silná...

Skutočná Láska prúdi cez naše srdcia len keď sú čisté, keď sú naladené na čistý zámer.

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Ježiš Kristus z Matúša, 5,8

„Zralí sú tí, ktorí súznia so svojim srdcom. Oni uvidia svätú Jednotu všade.“ Ježiš Kristus z Matúša 5,8 v aramejskej verzii

Ak cítite, že potrebujete urobiť niečo pre zdravú sebelásku, pre ozdravenie vašich vzťahov, prijatie vašich životných situácií a sveta takých aké sú a nakoniec podporiť lásku k Láske - Bohu - Životu... Ak trpíte depresiami alebo inými neurózami, fyzickými potiažami, máte problémy vo vzťahoch, práci, ste bez energie atď....

Seminár ponúka priestor pre:

  • Liečenie a očistu fyzického, emocionálneho, mentálneho a duchovného tela -  zranených častí v nás, odblokovanie 
  • Psychologickú prácu – vnútorné sebaspoznávanie založené na pochopení prejavov Vyššieho Ja, nižšieho ja, resp. "zraneného dieťaťa", ilúzií, programov, ktoré podmieňujú a ovplyvňujú náš život, naše vzťahy, prekrývajú Lásku a našu skutočnú podstatu
  • Prejdete si aj dvoma ceremóniami cez tanec a hudbu: Ceremónia “Cesta za Svetlom“, Očistná ceremónia  "Pavúči tanec"
  • Meditáciu utíšenia aj v prírode
  • Prácu so živlami a podporrnými silami, ktoré nám na tejto Zemi pomáhajú
  • Zdieľanie v kruhu spoločne naladených ľudí
  • Posilnenie viery - dôvery, prijatia – vďačnosti, vôle – správneho zámeru, schopnosti odpúšťať – súcitu, pochopenia – múdrosti...
  • Seminár je určený pre všetkých bez rozdielu veku a pohlavia, pre slobodných, partnerov, rodičov.....:-)

Seminárom sprevádza

Katarína Levhart Miesler - žijem s rodinou v Zaježovej. K organizácii a sprevádzaniu stretnutí tohto typu ma vedie súcit a spolupatričnosť. Zdieľam, čo som sa doposiaľ naučila a čomu verím, že môže pomôcť iným ľuďom na ich ceste k Láske a Pravde. Moje sprevádzanie spočíva vo vytvorení priestoru, podpore pri očiste, liečení, v tvorení hudby, zdieľaní seba a neustálej modlitbe a viere v Silu Lásky, ktorá jediná v skutočnosti lieči a prebúdza. V skratke: snažím nezavadzať Láske pri jej práci :-)

Cena

95 eur (v cene je započítané ubytovanie, vegetariánska strava na celý čas, organizačný poplatok). V cene nie je zahrnuté ocenenie za sprevádzanie. Budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Tento spôsob umožňuje účastniť sa aj tým, ktorí nemajú dostatok peňazí a radi by prišli.

Bližšie informácie a prihlášky

katarinalevhart@gmail.com, 0917 517 267

Bližšie informácie o ceremóniách s tancom a hudbou

Ceremónia “Cesta za Svetlom“ – ide o individuálnu cestu so zaviazanými očami, kde sa prostredníctvom spontánneho tanca, neprerušovaného prúdu hudby, ohnivého dychu a tmy vydávate na cestu za Svetlom s jasným osobným zámerom. Počas ceremónie máte zaviazané oči, čím sa ocitáte v samote tmy, kedy môže viesť vnútorné svetlo. Ceremónia pomáha zvedomovať a prináša tak skutočné pochopenie seba, ostatných, situácií vášho života. Má uvoľňujúce a odblokujúce účinky. Aj keď je cesta individuálna, zažívate zároveň hlbšie prepojenie s ostatnými.

Očistná ceremónia "Pavúči tanec" – prebieha v kruhu so zámerom očistiť sa, oslobodiť sa z jedov, ktoré nám otravujú telo, myseľ a srdce. Ide o katarznú techniku, ktorá pomáha očistiť fyzické, emocionálne a mentálne telo od všetkého čo nám bránii žiť v láske a radosti na tejto Zemi. Ceremónia prebieha tak, že každý postupne vstupuje do stredu kruhu, kde si dovolí pustiť sa do katarzie za podpory kruhu. Kruh tvorí neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby a podporuje toho, kto je v strede spevom, tancom, modlitbou - prianím nech sa polieči, oslobodí. Každý môže zažiť uvoľnenie blokov, napätí, strachov, potláčaných emócií, liečiť zranenia, môže zo seba zhodiť závažia starých tráum, rodinných záťaží úmerne tomu, ako verí a túži pustiť čo ho zaťažuje. Ako sa postupne ľudia v kruhu očisťujú, sila kruhu vzrastá a ľudia si zažívajú vzájomnú prepojenosť, spolupatričnosť. Vedomie jednoty, lásky a podpory.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.