Seminár v príjemnom prostredí ponúka účastníkom užitočný tréning najdôležitejších zručností kritického myslenia, argumentácie a efektívnej komunikácie.

Dnešný svet je presýtený informáciami a bohatý na výmeny názorov. Pre každého z nás je dôležité vedieť sformulovať vlastný názor, presvedčivo ho prezentovať druhým a nepodľahnúť klamstvám a manipuláciám. Vďaka týmto schopnostiam dokážeme byť úspešní v práci aj v osobnom živote.

Na seminári si predstavíme najnovšie poznatky a prostredníctvom cvičení a interaktívnych hier budeme trénovať nasledujúce zručnosti:

  • ako sa zorientovať v záplave informácií
  • ako sa brániť pred klamstvami a manipuláciami
  • ako konštruktívne diskutovať
  • ako presvedčivo argumentovať
  • ako zvládať trému a sebavedomo prezentovať
  • ako diskutovať o predsudkoch a stereotypoch
  • ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí uverili hoaxom a fake news

Lektori

Ondrej Gažovič - Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Päť rokov pôsobil ako diplomat na ministerstve zahraničných vecí a na veľvyslanectve v Berlíne. Prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii. Jeho tréningy kritického myslenia úspešne absolvovalo niekoľko stoviek ľudí.

Tina Gažovičová - Vyštudovala sociológiu a verejnú politiku na Masarykovej univerzite v Brne a  Univerzite Komenského v Bratislave, kde obhájila titul PhD. Približne desať rokov pôsobí ako výskumníčka a analytička v Centre pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a v ďalších mimovládnych organizáciách. Vyučovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a má bohaté skúsenosti s lektorovaním mládeže a dospelých.

Cena

139 eur pri prihlásení do 30.4.2018

149 eur pri neskoršom prihlásení (cena zahŕňa ubytovanie, chutnú vegetariánsku stravu – plnú penziu, organizáciu a program).

Bližšie informácie a prihlášky

e-mail: gazovic@gmail.com

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.