Keď sa pozrieme do svojho vnútra, nájdeme v sebe najrôznejše úrovne nášho života, ktoré sa v imaginácii väčšinou prejavujú ako nejaké zviera, vyjadrujúce určitý charakteristický aspekt nás samých.  A my sa potom cez proces aktívnej imaginácie snažíme objaviť, ako tieto aspekty ovplyvňujú a formujú náš život. Prostredníctvom tejto vnútornej práce vznikne totem našich vnútorných zvierat, ktoré sú veľmi živé a komunikatívne. Rozprávajú sa s nami nielen prostredníctvom slov, ale aj tým, ako vyzerajú, v akom sú stave, alebo čo sa s nimi deje.

 A prečo je s nimi potrebné komunikovať? „Je treba, aby sme vyživovali a liečili svoj vnútorný priestor a brali ohľad na svoje zranené časti. Naše vnútorné totemové zvieratá nielen vedia, čo je v nás potrebné zahojiť, ale tiež chápu, čo je pre liečenie potrebné urobiť.

Hlboká Imaginácia je jedným z najmocnejších nástrojov, ktoré nám pomáhajú posunúť sa bližšie k našej Celistvosti. Táto imaginácia má svoju vlastnú  živosť, vlastný smer, svoju vlastnú múdrosť. Nedokážeme mať nad ňou kontrolu, dokážeme s ňou ale komunikovať a vytvoriť si s ňou vzťah. A ak s ňou nadviažeme priateľstvo, môže nám pomôcť dostať sa bližšie k našej Celistvosti a plne prežívanej Živosti. 

Lektor

Eligio Stephen Gallegos, Ph.D. – narodil sa a vyrastal v Novom Mexiku. Jeho korene  siahajú do Írska aj k pôvodným Indiánom. Po štúdiu na amerických univerzitách získal doktorát z psychológie a niekoľko rokov pôsobil na katedre psychológie na Mercer University v štáte Georgia.  Už 30 rokov sprevádza ľudí procesom vnútorného sebaobjavovania. Niekoľko rokov viedol ľudí pri hľadaní vízie (tzv. Vision Quest). Objavil Proces osobného totemu (Personal Totem Pole Process) a v súčasnoti vedie na rôznych miestech sveta workshopy pre verejnosť, výcvyky pre terapeutov, umelcov či učiteľov.  

Je jedným z najprednejších svetových odborníkov na Hlbokú Imagináciu. Je čestným riaditeľom Medzinárodného Inštitútu  pre Výskum Vizualizácie (International Institute for Visualization Research) a čestným členom Dánskej Spoločnosti Klinickej Hypnózy a Dánskej Spoločnosti pre Výskum Psychiky (Danish Society for Clinical Hypnosis and the Danish Society for Psychic Research). Je autorom niekoľkých kníh a odborných článkov. Jedna jeho kniha - Osobný Totem- bola preložená do českého jazyka.

Cena

Pri prihlásení do 31.8.

165 € (cena zahŕňa lektorné, ubytovanie, stravu od piatka večere do nedele obeda)

Pri prihlásení do 30.9.

180 € (cena zahŕňa lektorné, ubytovanie, stravu od piatka večere do nedele obeda)

Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku. Preklad do slovenčiny bude zabezpečený. Počet účastníkov na seminári je obmedzený, preto sa v prípade záujmu registrujte včas.

Bližšie informácie a prihlášky

zuzana.labasova@gmail.com , 0905954878

Prihlásenie je potrebné potvrdiť zaplatením zálohy vo výške 80 eur na účet 2913826527/1100. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno.

 

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.