Každý z nás má svoj vnútorný kompas. Prostredníctvom priameho vnímania v tele otvára priestor pre všetko to, čo zatiaľ nie je plne vedomé. Prostredníctvom Focusingu dokážeme náš vnútorný kompas objaviť a začať dôverovať smeru, ktorý nám ukazuje.

Focusing je pre mnohých jemný a hĺbkový proces rozvoja emocionálnej inteligencie, pre mnohých životná filozofia. Komplexne zahŕňa rôzne aspekty ľudského bytia – mentálne, emocionálne, fyzické alebo inštinktívne. Navyše vytvára priestor aj pre tie záhadnejšie stránky nášho vnútorného sveta, ktoré zatiaľ nemajú jednoznačný jazyk na svoje vyjadrenie. Pracuje tiež s metaforami, symbolmi a intuíciou. Focusing nám ukazuje ako sa „zastaviť“ v konkrétnej situácií a dokázať vytvoriť vnútorný priestor pre nové možnosti, pre čerstvú životnú energiu, ktorá v nás chce plynúť ďalej vpred.

Focusing je:

  • založený na precítení tela, telesných vnemov a pocitov
  • párová technika, ktorá sa dá naučiť a zdieľať v rodine, s kamarátmi
  • vyšiel z výskumu o trvalej a úspešnej zmene v živote (Prof E.Gendlin)  
„Focusing Vám umožní nájsť to miesto, kde je Váš život zablokovaný, spomalený alebo v kŕči. A umožní Vám to zmeniť. Umožní Vám žiť z hlbšieho miesta ako sú vaše myšlienky alebo pocity“. Eugene Gendlin (zakladateľ Focusingu)

Prihlasujte sa 

h.longauerova@gmail.com, 0918 949 539 

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.