Na seminári 28. - 30.7. sa budeme venovať vedomému rodičovstvu, našim deťom a cestám k nim. Seminár bude o roliach mama a otec o tom, čo zažívame v rodinách, čo potrebujeme zvládnuť a zmeniť na krajšie. Bude o tom, čo nás rodičia naučili a ako si k tomu môžeme pridávať to, čo potrebujeme do svojho života práve my. Bude o zdrojoch, o ktoré sa môžeme oprieť, keď ich potrebujeme. Seminár je určený aj pre ženy, ktoré (ešte) nie sú matkami.

Vďaka tancu a pohybovej terapii, kresleniu, hrám, spevu, zdieľaniu, meditáciám, pozorovaniu cyklickosti ženy, prostredníctvom masáží, vôní, oslavami prechodov medzi životnými obdobiami, aj vďaka výbornej vege strave, prechádzkam v prírode, či spoločným posedeniam v čajovničke.

Všetky zážitky, nové poznania a vedomosti si každá žena ponesie so sebou do každodenného života a môže ich použiť pri budovaní svojich vzťahov s blízkymi či s partnerom, pri hľadaní svojho poslania, pri výchove detí či pri starostlivosti o seba samú.

Cyklus piatich seminárov je určený ženám bez obmedzenia veku, ktoré chcú samy vytvárať svoj život, byť spokojné, hľadajú cestu k sebaláske, či prežívajú náročné životné obdobia a hľadajú z nich východisko. Inšpiruje aj ženy, ktoré možno vedia, čo nechcú, ale ešte hľadajú to, čo chcú. Ponúka zároveň oddych a možnosť stráviť čas s inými ženami. 

Môžete si prejsť len niektorými seminármi z cyklu, odporúčame však prejsť celým cyklom. Jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti v ženskom vývoji, o témach, ktoré sú súčasťou našich životov. Ak túto postupnosť vnímame a spoznáme súvislosti, sme schopné porozumieť zmenám, ktoré prichádzajú, vnímať ich význam, pozitíva, čo nám prináša pokoj a radosť do života. Bližšie informácie ohľadom všetkých seminárov nájdete nižšie.

Lektorka

Jana Almaja Vaculčiaková, lektorka podporných skupín, prednášok, seminárov a kurzov od roku 2007. Svoju pozornosť venuje hlavne ženským témam. Riaditeľka OZ Súlad, Zvolen.

Teší ma stretávanie so ženami, otváranie a rozvíjanie tém, ktoré nás približujú k sebapoznávaniu a tvoreniu spokojného, radostného a naplneného života ženy.
9 rokov pracujem s podpornými skupinami a inšpirujem k tomu aj iných na víkendových seminároch “Ako viesť podpornú skupinu?”. Vediem ženské kruhy, kde venujeme pozornosť vnímaniu prírodných cyklov, ženskej premenlivosti a menštruácii, ktorá je viac ako biologický proces v tele. Na jednodňových alebo víkendových seminároch sprevádzam ženy cyklami životných období/panna, milenka, matka, kráľovná, múdra žena, prechodovými obdobiami, ktoré su transformačné a plné zmien. Sprevádzam ženy pri spoznávaní a rozvíjaní talentov a schopností, vytváraní pracovného prostredia podľa vlastných predstáv. Sprevádzam ženy pri tvorení vlastného života podľa aktuálnych potrieb. Venujem pozornosť aj individuálnemu prístupu pomocou konzultácií ak ženy uprednostnia takúto formu. Spolupracujem na cykloch “Chudnime s láskou a radosťou” alebo “Ako prúdia peniaze vo vzťahoch?” kde otváram témy, ktoré sa objavujú vo vzťahoch partnerských, medziľudských a vzťahoch k peniazom. 
Teším sa na všetky ženy, ktoré sa rozhodnú kráčať Tvorivou cestou ženy v roku 2017 

Cena

190€ - cena jedného semináru (ubytovanie, strava, program, darček). 

Darček:
Jedna osobná dvojhodinová konzultácia, ktorú môžete využiť v priebehu celého cyklu podľa vlastnej potreby:) Vôňa na tvorivú cestu ženy podľa výberu. Certifikát za účasť na cykle Tvorivá cesta ženy.

Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, môžu pred platbou využiť bezplatnú polhodinovú konzultáciu (mail, skype, osobné stretnutie).

Viac informácií k celému cyklu ženských seminárov

Spolu s týmto seminárom môžete absolvovať aj ďalšie plánované ženské semináre s lektorkou, ktoré môžu byť nápomocné v pokračovaní práce so sebou.

Ďalšie semináre do konca roku:

CESTA K PRÁCI A SEBAREALIZÁCII

Toto stretnutie bude o našej sebarealizácii. 29. - 1. október

Stretnutie bude o našich talentoch, schopnostiach, silných a slabých stránkach, o sebarealizácii a práci, ktorá nám môže dávať zmysel. O tom, ako sa vieme prejaviť, ako vieme ísť za tým, čo cítime, že potrebujeme. O tom, čo prinášame medzi iných, ako spolupracujeme a podporujeme sa vzájomne. Bude to stretnutie s hodnotou ženy, ktorú vnímame vo svojom živote.

CESTA K MÚDROSTI

Toto stretnutie bude o ženskej múdrosti, spiritualite, intuícii. 1. - 3. december

Stretnutie o uzatváraní a ukončovaní cyklov, ktoré potrebujú koniec aby sme mohli začať tvoriť niečo nové, v inej kvalite. Bude o emóciách, ktoré prežívame, o našom tele a jeho múdrosti, o jeho liečení a starostlivosti o seba. O pokoji, v ktorom cítime prijatie, lásku, záujem, uznanie, úctu, radosť. Pootvoríme cestu k svojej intuícii a spiritualite.

Blizšie informácie a prihlášky

Helena Longauerová: h.longauerova@gmail.com, 0908 408 278, http://sulad.sk/

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.