Intenzívny seminár ponúka techniky buddhistickej meditácie a sebapoznania pre pochopenie emócií a správne nakladanie s nimi. Zameriame sa hlavne na tie, ktoré nám do života prinášajú deštrukciu: hnev, túžba, žiarlivosť/závisť, strach, pýcha a to čo ich vyvoláva – nevedomosť. Budeme rozvíjať protilieky ako je trpezlivosť, spokojnosť, rovnomernosť, sebadôveru a radosť, lásku, súcit, pokoru, odovzdanosť, múdrosť. Zámerom je rozšíriť našu kapacitu viesť zdravý život, láskavo a so súcitom k sebe, v rodine, v ostatných vzťahoch, v práci.

Každý na tejto Zemi úprimne túži po šťastí a každý sa snaží k tomuto šťastiu dostať spôsobmi, ktorým verí, že ho tam dovedú. Sme ľudia a k našej prirodzenosti patria aj emócie. Od narodenia sa s nimi potýkame. Buď nám prinášajú potešenie, alebo naopak veľa bolesti. Veríme, že prežívaním pozitívnych emócií budeme spojení so šťastím a že tzv. „negatívne“ emócie dokážu z nášho života urobiť peklo. Napriek našej úprimnej snahe spájať sa s pozitívnymi emóciami a vyhýbať sa tým negatívnym, aj tak trpíme.

Čo nás vedie k skutočnému šťastiu a ako si to zamieňame s dočasným potešením? Čo sú emócie, a s nimi pracovať tak, aby sme umenšovali utrpenie v našich rodinách, vzťahoch, v práci a podporili našu pravdivosť a prirodzenosť?

Seminár ponúka bezpečný priestor pre prácu s emóciami. Nech sme schopní ponechať im ich pravé miesto v našom živote. Aby sme sa dokázali uvoľniť do prirodzenosti a úprimnosti a rozšírili tiež kapacitu súcitu.

Seminárom sprevádzajú

Roman Miesler – praktikujem meditáciu od roku 1991. Moja súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského budhizmu. Kladiem dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života.  
Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a vediem pravidelné meditačné semináre od roku 2003.

Katarína Miesler – Zdieľam svoju cestu a skúsenosti s vnútornou prácou, ktorou som doposiaľ prešla. V práci s ľuďmi sa snažím o vyvážený prístup, účinne kombinujúci meditáciu, očistu a liečenie, rozvíjanie správneho pochopenia, múdrosti, otvoreného srca a súcitu, ktoré spoločne vedú k zdravému každodennému životu. Tým môže náš život nabrať hlbší zmysel a byť prospešný pre iných. Sprevádzam ľudí v ústraní v tme od roku 2013 a vediem semináre od roku 2004.

Sme partneri 12 rokov. Vedieme spoločné semináre a striedame sa pri sprevádzaní ľudí v tme, kde účinne kombinujeme a zdieľame skúsenosti z našich trošku odlišných ciest. Zameriavame sa tiež na prácu s emóciami, pochopenie a uvoľnenie minulosti, ozdravenie vzťahov, zdravý základ partnerstva, rodičovstva a aj na prípravu na smrť.

Cena

70 eur (v cene je započítané ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok od štvrtka večere do nedele obeda). 
V cene nie je príspevok za vedenie pre Romana a Katku Mieslerových, ten budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť.

Pre prihlásenie a získanie bližších informácií:

info@centrumlong.sk  alebo 00421 908 489 933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.