Príďte sa naučiť základy prastarého umenia -  jednoduché čchi kungové cvičenia a meditácie, ktoré umožňujú celkový rozvoj človeka - na fyzickej, energetickej aj informačnej úrovni.       

Čo znamená Čchi Kung?

Čchi - prapôvodná substancia, zjednodušene energia (prána, živa, qi...)
Kung, Gong  - práca, zaobchádzanie

Čung Juan Čchi Kung - ZYQ - je prastarým umením zaobchádzania s energiou (ťing, čchi a shen). Pojem znamená aj - "zlatá stredná cesta", dodržiavanie súladu a harmónie.

Cvičením ZYQ sa jednoducho povedané oživujeme. Zvyšujeme množstvo a kvalitu životnej energie. Využívame ju k náprave tela a k udržiavaniu harmónie, k obnove našich zmyslov a intelektu. Už od začiatku predovšetkým vďaka meditácií - tréningu a kultivácii našej mysli.

Dobré zdravie je dôležitým základom aj k ďalšiemu rozvoju. ZYQ je úplnym rozvojovým systémom. To znamená, že cvičením môžeme dôjsť až k "realizácii" - stavu Budhu ( úroveň jang shen ). ZYQ je živou školou. Doba vzniku sa odhaduje na 3-5 tisíc rokov pred Kristom.

Šťastie väčšinou hľadáme vonku ( v jedle, vo vzťahoch, na cestách..) a pri tom je našim prirodzeným stavom. Umenia vnútornej premeny nám umožňujú návrat k vlastnej prirodzenosti - akoby domov, k prírode. Cvičením tieto zmeny reálne uskutočňujeme. Očisťujeme sa, oživujeme telo, kultivujeme myseľ, zlepšujme vnímanie, prehlbujeme poznanie..

Porozumenie nestačí a inšpirácie nám treba uskutočniť reálnou prácou. A o tom je čchi kung (kung - práca, zaobchádzanie).  Cvičenie nám pomáha k naplneniu našich priani a túžob - "posunúť sa ďalej". Vlastnou premenou sa stávame užitočnejší aj druhým. Máme dostatok energie, pokojnú a dobre naladenú myseľ. Stávame sa menej ovplyvniteľní.

ZYQ je liečebným smerom čchi kungu a obsahuje  tri školy - "zeme, človeka a nebies".
Niektorí z cvičencov sa neskôr venujú liečeniu - formou Image Medicíny, ktorá sa už oficiálne stala súčasťou TČM ( v minulosti bola časťou starobylej čínskej medicíny ). Ľudský organizmus má mnoho zmyslov a funkcií, ktorými môže nahradiť najmodernejšie prístroje. Vďaka Image Medicine sa do spoločnosti dostáva ľahko dostupný, bezpečný a účinny spôsob liečby.

Priebeh výuky I. stupňa ZYQ

Piatok      18 : 30  -   cca 21:00       úvod do zyq, prednáška a prvé cvičenie
                                            
Sobota       od 9:00  do  21:00         s prestávkami a pobytom v prírode

Nedeľa    od 9:00  do  cca 16:00    výuka skončí na obed, poobede si ešte zacvičíme

 ( pre záujemcov s rannými čchi kungovými rozcvičkami - od 7:00 )
 
V prípade vhodného počasia budeme cvičiť aj vonku. Prípadne urobíme malý výlet a zacvičíme si na zaujímavých miestach.

Na začiatku - I.stupni sa učíme predovšetkým

    Osvojiť si uvolnenie tela.
    Naberať a zušľachťovať (zjemňovať) životnú energiu.
    Ukľudňovať myseľ a zlepšovať koncentráciu.
    Očisťovať sa energeticky.
    Posilňovať dôležité dráhy, spojené so správnym fungovaním našich telesných funkcií.
    Prípravnými cvičeniami odstraňujeme fyzické a energetické bloky.
    Vyrovnávame jin a jang v tele.
    Posiľnujeme predovšetkým obličky a zlepšujeme tráviace procesy.
    Zbavujeme sa strachu a napätia.
    Ukážeme si a vysvetlíme aj jednoduchý spôsob diagnostiky a liečenia druhých

ZYQ je veľmi univerzálny "nástroj", so širokým poľom pôsobnosti. A je zlučiteľný s inými cvičeniami, aktivitami a rozvojovými systemami. Cvičením sa obnovuje talent a tak napomáha k získavaniu nových zručností.

Lektor

Miroslav Chudej -  "Vnútorná premena sa mi stala záľubou na celý život.
Verím, že máme osud vo vlastných rukách a "máme sa, akí sme". A keď pomáhame alebo škodíme sebe, pomáhame alebo škodíme svetu a opačne.Ilúziu oddelenosti od celku - prírody, vesmíru môžeme pochopiť a aj vďaka cvičeniu ZYQ ju môžeme odstrániť. Je vzácne byť človekom a uvedomiť si možnosti ľudskej existencie. Nepotrebujeme žiť v uveznení našich vlastných obmedzení. Slobodu je možné dosiahnuť vlastnou snahou a aj o tom je čchi kung."

Bližši informácie a prihlášky

miroslav.zyq@gmail.com  0944 278 814

Prihlasiť sa môžete najneskôr do 21.4. Rezervácia je platná až po zaslaní zálohy 30€ na účet:   3147276259/0200 - napíšte Vaše meno.

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.