Seminár vychádza z náhľadu, že sa nesnažíme o to byť lepší, slobodnejší, ale opačne očisťujeme to, čo prekrýva našu skutočnú podstatou, ktorou už sme. Pochopením sa viac uvoľňujeme, kedy sme ochotní púšťať jednu ilúziu za druhou - to, čo sme si mysleli že sme.

Ide o intenzívny seminár pre tých, ktorý chcú prejsť hlbšou očistou, viac sa uvoľniť a otvoriť vnútornej pravde. Nosnou prácou bude očista cez techniku Pavúčí tanec a prehlbovanie schopnosti spočívať v meditácii v sede. Budeme rozvíjať uvoľnenosť, zároveň disciplínu, zdravý postoj a náhľad na duchovno. Rozvíjať súcit cez pochopenie a oslobodzovanie emócií a vykoreňovanie negatívnych tendencií, ktoré vytvárajú utrpenie v živote. Všetko sa budeme zároveň snažiť neustále prepájať s každodenným životom.

Očistná technika Pavúčí tanec - pomáha najmä očiste a liečeniu prostredníctvom pohybu/tanca, spevu a hudby. Očista a liečenie prebieha na fyzickej, mentálnej, emocionálnej, duchovnej úrovni.  Podporuje tkapacitu súcitu a služby pre druhých. Proces prebieha v kruhu. Každý postupne vstupuje do stredu kruhu, do katarzie, v ktorom púšťame kontrolu. Deje sa to za podpory sprievodkyne a kruhu ľudí, ktorí spoločne tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú proces človeka v strede. 
V rovine očisty je zámerom očistiť sa z jedov minulosti (traumy, šoky), ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo uvoľniť a ktoré naďalej otravujú telo, myseľ, reč, srdce a podmieňujú náš život, vzťahy, prácu, vnútorný mier a uvoľnenie. Pomáha uvoľniť bloky, potlačené emócie, odpustiť, pustiť zo seba to, čo už nepotrebujeme úmerne tomu, ako sme pripravení a otvorení to pustiť. S pochopením, že očista nie je len jednorázovou záležitosťou určitej techniky, ale že sa deje neustále v živote. Preto sa v tomto procese tiež kladie dôraz na pochopenie významu očisty a uvoľnení sa do nej keď sa deje v každodennom živote.
V rovine rozvíjania služby a modlitby je veľmi podstatná časť, kedy ste v kruhu a podporujete toho, kto prechádza očistou. Pomáha to vystúpiť zo sebestrednosti a rozvíjať súcit a bezpodmienečnú službu a pomoc druhým.

Pri paktikovaní meditácie v sede sa budeme opierať o buddhistické prostriedky.

Pre prácu s emóciami využijeme najmä tanec a psychologické nástroje.

Cena

97 eur ( v tejto sume je ubytovanie, vegetariánska strava od štvrtka večere do nedele obeda, organizačný poplatok). V tomto poplatku nie je zahrnuté ocenenie sprevádzania. Za vedenie semináru a podporu pri očiste budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú prácu, je odporúčanú výšku daru: 70 eur. Je to odporúčaná suma, to znamená, že je možné prispieť aj menej, ak vám to vaša finančná situácia nedovoľuje, ale môžete prispieť aj viac, ak budete cítiť, že môžete a chcete a rozvinúť štedrosť. 

Lektorka

Tejto práci sa venujem od roku 2004. Moje sprevádzanie spočíva v zdieľaní svojej cesty k Pravde, vo vytvorení priestoru a podpore, ktoré vyviera zo súcitu. Sprevádzam tiež ľudí v ústraní v tme v Zaježovej a koordinujem kurzy a programy Vzdelávacieho centra Zaježová. www.taneczivota.blogspot.com 

Cena

97 eur ( v tejto sume je ubytovanie, vegetariánska strava od štvrtka večere do nedele obeda, organizačný poplatok). V tomto poplatku nie je zahrnuté ocenenie sprevádzania. Za vedenie semináru a podporu pri očiste budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú prácu, je odporúčanú výšku daru: 70 eur. Je to odporúčaná suma, to znamená, že je možné prispieť aj menej, ak vám to vaša finančná situácia nedovoľuje, ale môžete prispieť aj viac, ak budete cítiť, že môžete a chcete a rozvinúť štedrosť. 

Bližšie info a prihlášky:

katarinalevhart@gmail.com, 0917 517 267

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.