Folklórne združenie OČOVAN Vás pozýva na víkendovú Školu podpolianskych tancov pre začiatočníkov i pre skúsenejších (osvojenie si charakteru regiónu) v Remeselnom dvore v Očovej pod vedením skúseného folkloristu Pavla Holíka. Súčasťou a zlatým klincom programu bude sobotné "Rúcanie Máje" a Majáles a tiež nedeľný záverečný tanec s očovskou muzikou.

 

Program

 

29.5.2015   Piatok

16:00-18:00    Prezentácia v Remeselnom dvore Očová (RD), ubytovanie, možná prehliadka RD, prípadne zhliadnutie folklórnych video nahrávok a filmov
18:00-19:00    Večera
19:00-21:30    VEČERNÝ TANEČNÝ BLOK (korepetícia: akordeón): charakterové základy podpolianskeho tanca, dvojité pérovanie v základných tanečných motívoch, jednoduché pérovanie váhou, rozloženie pohybu nôh, trupu a rúk

 

30.5.2015   Sobota

7:00-8:30    Ranná jóga pre záujemcov
8:30-9:30    Raňajky
9:30-12:30    DOPOLUDŇAJŠÍ TANEČNÝ BLOK (korepetícia: akordeón): individuálne a párové tanečné motívy
12:30-14:00    Obed a oddych
14:00-16:30    POPOLUDŇAJŠÍ TANEČNÝ BLOK (korepetícia: akordeón): preopakovanie individuálne aj vo dvojiciach, spájanie prvkov
18:00-19:00    RÚCANIE MÁJE pred Kultúrnym domom v Očovej (vystúpenie súboru Očovan, speváčiek detského súboru a Matičiarok)
18:00-19:00    Večera
19:00-19:30    Ukážka obliekania očovského kroja a tradičného vyšívania krojov krivou ihlou
19:30-20:30    TANEČNÁ REKAPITULÁCIA
21:00-...    MAJÁLES

 

31.5.2015   Nedeľa

7:00-8:30    Ranná jóga pre záujemcov
8:30-9:30    Raňajky
9:30-12:30    DOPOLUDŇAJŠÍ TANEČNÝ BLOK (korepetícia: akordeón): krátka rekapitulácia, rozvinutie o nové prvky a spájanie prvkov do motivických radov, pomalé a rýchle tanečné pasáže
12:30-13:30    Obed
13:30-14:00    Obliekanie krojov (vynasnažíme sa, aby si každý účastník mohol obliecť očovský kroj a aby si skúsil tancovanie v kroji)
14:00-15:30    TANCOVANIE V KROJI ZA SPRIEVODU OČOVSKEJ MUZIKY, fotografovanie
15:00-16:00    Zhrnutie

 

Ďalšie informácie získate na stránke www.vocovejnatanci.sk

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.