Languages

Pospolitosť pre harmonický život

Pospolitosť pre harmonický život's picture
Telefón: 
+421 903967783
Adresa: 
Zaježová 132, Pliešovce 96263
Bankový účet - SWIFT: 
SUBASKBX
IČO: 
31 931 952
DIČ: 
2 021 347 317
IČ DPH: 
Nie sme platcami DPH

Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ) je najstaršie občianske združenie pôsobiace v Zaježovej - vzniklo už v roku 1994.

Poslanie PHŽ

Rozvíjať a šíriť myšlienku života v súlade s prírodou, s inými ľuďmi a s potrebami osobného rozvoja (tzv. harmonického života) a to nielen teóriou, ale najmä praktickou činnosťou.

Spôsoby napĺňania poslania:

 • Šírenie idey harmonického života najmä medzi mladými ľuďmi formou „učenia sa žitím“ (neformálne vzdelávanie)
 • Testovanie, rozvoj a propagácia praktických postupov harmonického života
 • Podpora rozvoja regiónu Zaježovej a blízkeho okolia v súlade s ideou harmonického života

Všeobecné oblasti záujmu a pôsobenia:

 • Ochrana prírody a krajiny (zachovanie biodiverzity, neškodlivé technológie, triedený zber odpadu,...)
 • Aktivizmus (zapájanie do rozhodovania a občianskych aktivít najmä na miestnej úrovni)
 • Ľudová kultúra (remeslá, tradičná architektúra, tradičný životný štýl,...)
 • Ekologické (organické) poľnohospodárstvo (nie monokultúry, chemické zásahy, GMO, a pod)
 • Prírodné staviteľstvo (využitie miestnych prírodných materiálov pri stavebných prácach, šetrenie energiami,...)
 • Lokálna ekonomika (využívanie miestnych zdrojov surovín a práce, LETS, spoločné investovanie v komunite,...)
 • Sociálna spolupatričnosť (podpora spolupráce v komunite, solidarita so znevýhodnenými,...)
 • Vzdelávanie a výchova detí (alternatívne školstvo, podujatia pre deti, ...)
 • Osobný rozvoj (tvorivosť, celoživotné učenie sa, „duchovná cesta“= hľadanie najdôležitejších hodnôt života,...)

Súvisiaci obsah

13. 3. 2015, Interview , Mirec Kašiak

Sekier is not a place to hide from the world

Interview with Miroslav Kašiak (Mirec), leader of the civil association  Society for Harmonious Living (Pospolitost´ pre harmonický život) discussing life in Eco-community Sekier.

13. 12. 2014, Gallery, Mirec Kašiak

Strawbale houses in Zaježová

Zaježová is (not-only) nationwide know for its concentration strawbale buildings. First small strawbale house in Slovakia (as far as we know) was built here in 2002. Also first legaly fully approved strawbale houses in Slovakia are standing here. Many people are visiting this place to find inspiration and information about natural building. Local NGO has created a movie "Strawbale House" about group of international volunteers building a house in one month.  Excursions and workshops are organized here several times a year. But straw was used here also in the past - as roof cover.

About us

This page was created and is maintained thanks to support from local NGOs and part of local inhabitants who belong to Zaježka Community. Zaježka Community is informal group of local active people, who cooperate and participate on social life in Zaježová.

ZAJEŽKA NEWSLETTER

Pokiaľ Vás stránka Zaježky zaujala a chcete mať prehľad o novinkách na nej, prihláste sa k odberu správ z nej vpísaním Vašej emailovej adresy do kolónky nižšie. Približne raz mesačne dostanete súhrn informácií o nových článkoch, podujatiach, ponukách a ďalších novinkách.