Languages

General and important information about Zaježka

Zaježka is a diverse community of people cooperating in various activities. Here you can find answers to frequent questions and selection of articles to help you understand it better. Lower you can seeselection of most interesting projects in Zaježová and its surroundings.

Zajezova is a widely spread village consisting of settlements belonging to the municipality of Pliešovce in the county of Zvolen. The greater part of its original inhabitants has gradually moved away during the second half of the 20th century. From 1991 several NGOs have started to be active in Zajezova – their focuses being traditional handicrafts, folk architecture and environmental issues. These NGOs have attracted (and are still attracting) a great amount of people, of which some decided to settle in Zajezova and its surrounding settlements. The number of inhabitant in Zaježova has been growing since then. The newcomers and the original inhabitants are in most aspects different, however, many of them cooperate in their effort to make Zajezova even nicer. A part of the inhabitant that are more actively involved in different both non-formal and formal projects call themselves „community of Zajezka“. Their creativity and enthusiasm to live freely and in harmony with nature made Zajezka a place that inspires other freely thinking people not only from Slovakia. Some of our local initiatives are pioneering and unique in Slovakia: strawbale building, community run primary school, non-formal forest kindergarden, food bank cooperative, natural reserves protected by the municipality, dunkeltherapy retreats, to name just a few.

Article

Zaježová: od motyky k notebooku

"Ekovesnice Zaježka má zvláštního genia loci a je snadné se do ní zamilovat. Přirostla k srdci mnoha lidem, za dvacet let ovlivnila stovky osudů, prolínaly se zde různé myšlenky, sny a zkušenosti. Je jedinečná počtem novousedlíků, širokým spektrem aktivit i dlouhou a zajímavou historií. Za dobu své existence se však hodně změnila." Takto začína článok Adi Gálovej, pre český časopis Sedmá generace z júla 2012. Ako bývalá obyvateľka zaježovského Sekiera ponúka pohľad, ktorý Zaježku zbytočne neromantizuje, ale pútavo približuje to, čo je na nej zaujímavé.

Read More
     

Article

Evolúcia jedného sna

Článok o tom, ako sa vyvíjali ideály a život v komunitnom spoločenstve na Zaježovej. Napísaný bol v roku 2009 pre stránku Kruh života.

Read More
       

Interview

Sekier nie je skrýša pred svetom

Rozhovor o Ekokomunite Sekier s Miroslavom Kašiakom, ktorý bol v skrátenej podobe uverejnený v časopise Ďalekohľad na jar 2009.

Read More
   

Article

Starý svet v novom

Na zaježovskom laze Podlysec stojí nenápadný dom, ktorý má na streche pred ním stojacej kováčskej vyhne z rôznofarebných škridiel vyskladaný nápis ŠĽK. Za týmito tromi písmenami sa skrývajú pre niekoho už historické počiatky Zaježovej ako miesta, ktoré priťahuje „alternatívcov“ nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Read More
    

Interview

Zaježová v minulosti: Celkom iný svet

Bol prvým starostom Zaježovej po jej osamostatnení v roku 1959. Inicioval vznik Spoločenstva súkromne hospodáriacich roľníkov v rokoch, ktoré možno považovať za zlaté obdobie Zaježovej. Ján Ondriska má 76 rokov a pamätá si mnoho - mená, dátumy, čísla, ale hlavne atmosféru doby. Nižšie uvedený rozhovor poskytol do druhého čísla zaježovského časopisu Naozaj.

Read More
 

FAQ - translation will be available soon...

Pokiaľ chcete stručné a jasné odpovede na najbežnejšie otázky týkajúce sa Zaježovej a Zaježky, kliknutím na príslušnú otázku zobrazíte našu odpoveď na ňu.

 

Na tunajších lazoch môžete stretnúť pestrú zmes ľudí - pôvodných obyvateľov, novusadlíkov, ktorí sú tu viac než 10 rokov, aj takých ktorí sa sem prisťahovali len nedávno, chalupári, ľudí v prenajatých domoch, hostí na rôznych kurzoch, či pobytoch, turistov... Navyše sa do miestneho diania zapájajú aj ľudia, ktorí nebývajú priamo v Zaježovej, ale na okolitých lazoch a susedných dedinách. To, ako sa kto angažuje v spoločenskom dianí, je od človeka k človeku rôzne. Sú tu väčšie, či menšie skupinky, tvoriace sa okolo každého spoločného projektu. Tie sa navzájom prelínajú. Časť obyvateľov, ktorí intenzívnejšie spolupracujú (je ich cca. 50) sa cíti byť súčasťou "komunity Zaježka". Podľa jednej z definícií je komunitou spoločenstvo ľudí, ktorí navzájom komunikujú a pracujú na dosahovaní spoločných cieľov. V tomto zmysle minimálne časť miestnych ľudí komunitou je. Ich cieľom je urobiť z tejto oblasti príjemné a inšpiratívne miesto na život. 
Máme veľa spoločných názorov, ale žiadne spoločné dogmy. Existujú určité zásady a pravidlá, avšak ibapre niektoré spoločné aktivity - napríklad spravovanie komunitného centra, organizovanie akcií, potravinová banka a pod. Sú tu silné osobnosti, ale nikto nie je guruom, ktorý by viedol ostatných. Ak by sa aj o to niekto snažil, nenájde tu správne miesto na sebarealizáciu. Väčšinu z nás sem priviedla túžba po slobode a nezávislosti. Náboženstvo a vierovyznanie je každého osobnou vecou, v tomto tu vládne úplná tolerancia. Raz za čas si spolu pofilozofujeme, ale nevedie to k jednotnému pohľadu na svet. A ani to väčšine z nás nevadí...
Zaježová nie je, vzhľadom na svoju polohu, oblasťou, kde sa ľahko dalo prežiť z poľnohospodárstva. V minulosti tu boli desiatky viacmenej sebestačných gazdovstiev, avšak ich údržba si vyžadovala nesmierne pracovné nasadenie a aj napriek tomu ich obyvatelia museli žiť veľmi skromne. To, že tu bol život ťažký viedlo k tomu, že väčšina ľudí odtiaľto odišla za ľahším životom v mestách. Niekoľko rodín novousadlíkov má malé farmy, ktoré produkujú zeleninu, mliečne výrobky a iné produkty, žiadna z nich však nie je potravinovo sebestačná. Väčšina ľudí sa uspokojuje s menšou záhradkou, sadom a prípadne nejakými zvieratami, avšak hlavný zdroj príjmov nemajú v poľnohospodárstve.
Žiadne z občianskych združení, ktoré tu pôsobia neposkytuje servis realitnej kancelárie - nesprostredkováva predaj domov, či pozemkov. Z času na čas sa objaví nejaká ponuka na predaj, ale my ich neevidujeme. Chceme vás však upozorniť, že niektoré z týchto ponúk sú veľmi nevýhodné - pár špekulantov sa snaží vyťažiť z mena Zaježky čo najviac (a to aj napriek tomu, že sú to ľudia, ktorí nijak neprispeli k jej rozvoju) ponúka domy, či pozemky za prehnané ceny, alebo sľubuje možnosť výstavby tam kde nie je a pravdepodobne ani nebude.  Ak máte vážny záujem prisťahovať sa sem, odporúčame vám prísť sem viac krát na návštevu (napr. na nejaké podujatie, či pobyt), poobzerať sa tu a spoznať sa s miestnymi ľuďmi. V ďalšom kroku je dobré prenajať si dom (čo však tiež nie je vždy možné), vyskúšať si bývanie na lazoch, lepšie spoznať miestnych ľudí. Ak zistíte, že vám toto miesto sadlo, skôr či neskôr sa najaká pre vás vhodná ponuka objaví. Ľudia, ktorí takto postupovali, zvyčajne dom zohnali.
Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi Zaježová, ako bývalou lazníckou obcou a Zaježkou, ako spoločnstvom spolupracujúcich susedov v Zaježovej a okolí. Obyvateľov Zaježovej je cca. 190. Väčšina z nich sú starousadlíci a veľká časť tu má bydlisko len formálne - žijú inde. Hranica našej "komunity" však presahuje hranice Zaježovej, časť novousadlíkov býva na lazoch patriacich pod Zvolen, Vígľašskú Hutu-Kalinku, či Pliešovce. V tomto širšom priestore môžme napočítať asi 120 dospelých a detí (rok 2015), ktorí sa sem prisťahovali alebo tu žijú v prenajatých priestoroch, zdieľajú sčasti podobné hodnoty a navzájom sa poznajú. Keď však do komunity zarátame iba ľudí, ktorí sú tu trvalo usadený a do spoločných aktivít sa zapájajú niekoľko krát do roka, nie je nás viac ako 50 (+30 detí).  Avšak pokiaľ naopak komunitu okolo Zaježky budeme chápať širšie a započítame do nej aj našich priateľov a ľudí, ktorí sa sem opakovane a roky vracajú, tých ktorí majú s nami veľa spoločného, ale nežijú tu, alebo aj starousadlíkov, s ktorými si dobre rozumieme a spolupracujeme, dospeli by sme k niekoľkonásobne vyššiemu číslu. Táto hranica  sa dá všelijako posúvať a môžme dlho špekulovať, koho kam počítať...

About us

This page was created and is maintained thanks to support from local NGOs and part of local inhabitants who belong to Zaježka Community. Zaježka Community is informal group of local active people, who cooperate and participate on social life in Zaježová.

ZAJEŽKA NEWSLETTER

Pokiaľ Vás stránka Zaježky zaujala a chcete mať prehľad o novinkách na nej, prihláste sa k odberu správ z nej vpísaním Vašej emailovej adresy do kolónky nižšie. Približne raz mesačne dostanete súhrn informácií o nových článkoch, podujatiach, ponukách a ďalších novinkách.